Een Romeins publiek toilet.

Een korte geschiedenis van het toilet

Je behoefte doen was voor een modale Romein geen individuele aangelegenheid. Je deed het in gezelschap, want er stonden geen scheidingsmuren tussen de verschillende zitplaatsen. Op de muren waren vaak slangen en Romeinse goden (vooral Mars, Jupiter, Hecate en Fortuna) afgebeeld. De toiletten bestonden uit langgerekte marmeren zitbanken met een ronde opening bovenaan en een opening vooraan. De meeste Romeinen droegen een lange tuniek met wellicht niets daaronder. Ze moesten hun kleed eventjes oplichten alvorens plaats te nemen. Vervolgens kon je met je buur praten over koetjes en kalfjes of het weer of een boek lezen en uiteraard het nodige doen.

Lees de volledige tekst in ons boek "Niet van gisteren".