De spoelbak van uw WC

Een onderschat stukje techniek

Een spoelbak is een onderschat stuk techniek. Wanneer je op de knop van het toilet drukt, trekt in de tank een ketting een stop omhoog die de verbinding tussen de tank en de toiletpot opent. Het water stroomt nu onderaan en via diverse openingen aan de bovenrand van het toilet de pot in. Samen met het wegspoelende water zakt een vlotter die op het water drijft. De vlotter zit vast aan een scharnierende staaf. Wanneer het waterniveau en de vlotter zakt, wordt de kraan meer opengezet. Wanneer de bak leeg is, neemt de stop weer zijn positie in. Het water begint nu weer te stijgen. De vlotter komt weer hoger en sluit de kraan weer af. De vlotter in de spoelbak regelt het waterniveau. Je zou het met recht en reden een mechanische sensor kunnen noemen. Ook al dateren de oudste patenten op de onderdelen van de spoelbak uit de 18e en 19e eeuw, toch stamt deze vorm van regeltechniek (feedback, terugkoppeling) reeds uit de oudheid. Hij vindt zijn oorsprong in de waterklokken van Ktesibios uit de derde eeuw voor Chr. in het Egyptische, of beter gezegd, Hellenistische Alexandrië.

Lees de volledige tekst in ons boek "Niet van gisteren".