Een tunnel dwars door een berg.

Een tunnel door een berg

Omstreeks 530 v.Chr. gaf Polycrates de opdracht een tunnel aan te leggen door de Castroberg op het eiland Samos om water van twee bronnen in het binnenland naar de hoofstad aan de kust te leiden. Eupalinus uit Megara werd bij de werken betrokken. Hij berekende dat de tunnel 1 km lang zou worden. Om de werken vlotter te laten verlopen, startte men aan de twee kanten van de berg gelijktijdig. Voor het bepalen van de hoek gebruikte hij een groma of dioptra.

Lees de volledige tekst in ons boek "Niet van gisteren" ISBN: 9789058268594

De eerste spoorweg ter wereld

Reeds in de 7e eeuw v. Chr. vatte men het plan op om een kanaal aan te leggen dat beide golven met elkaar zou verbinden, maar een heleboel technische problemen leidden tot het falen van dit project. Men besloot daarom een mechanisme te bouwen om schepen over een dam te trekken, een zogenaamde overtoom of in het Grieks “diolkos”. Tussen de buitenwijken van Korinthe en Schinous vind je nog steeds overblijfselen van de diolkos.

Lees de volledige tekst in ons boek "Niet van gisteren". ISBN: 9789058268594